Ga naar de inhoud

We hechten belang aan uw privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Uw voorkeuren
Preballet

Preballet

Preballet & predans omvat 1u lesuur in de week.

Kinderen maken kennis met klassiek ballet en leren spelenderwijs balletpasjes. Er is heel veel aandacht voor ritme, lenigheid, fantasie en spel. 

Klassiek Ballet

Klassiek Ballet

Vanaf het 1ste leerjaar. In het lager onderwijs krijgen kinderen 1u klassiek ballet per week. 

Aandacht voor de basisbegrippen van klassiek ballet met focus op houding, lenigheid, discipline, creativiteit en choreografie. Kinderen leggen op het einde van elk schooljaar een examen af, en krijgen een getuigschrift van het behaalde jaar.  

Jazzdance

Jazzdance

Dit is een 2de lesuur vanaf het 2de leerjaar. 
De kinderen hebben naast jazzdance ook nog hun wekelijkse uur klassiek ballet. 

Jazzdance is een vrije manier van dansen die qua structuur lijkt op klassiek ballet, maar gebaseerd is op populaire muziek zoals jazz, rock en hiphop. De bewegingen en de muziek zijn jazzy en veel losser. Er wordt gebruikgemaakt van elementen van de klassieke ballettechniek, maar met toevoeging van isolatie technieken van hoofd, schouder, elleboog, pols, hand, vingers, borstkas en heupen.

Crea mini

Crea mini

Dit is een optioneel 3de lesuur vanaf het 5de leerjaar. 

Kinderen gebruiken hun geleerde technieken uit klassiek en jazz om dieper in te gaan op choreografieën. Deze groep doet mee aan verschillende projecten en optredens. 

Dansopleiding middelbaar

Dansopleiding middelbaar

Leerlingen van het middelbaar onderwijs krijgen 4 uur les per week.

Klassiek ballet: 1u15
Jazz-dance: 1u
Pointes: 45 minuten
Creatieve dans: 1u 

In het middelbaar is krijgen de leerlingen 4 uur dans per week, en dit gedurende hun ganse middelbare schooltijd. Zij nemen ook deel onze optredens en projecten. Dit is een vervolg van de opleiding die we in het kleuter en lager aanbieden. 

Tapdans

Tapdans

Een optionele les vanaf het 3de leerjaar.  Deze les kan gevolgd worden naast de basisopleiding in de school. 

Tapdansen is een vorm van dans waarbij ritmische klanken worden gemaakt door tikken op de grond met metalen plaatjes aan de schoenzolen en onder de tenen. De danser doet daarmee aan een vorm van percussie.

Acro voor dansers

Acro voor dansers

Een optionele les voor dansers die meer willen dan de basisopleiding. 

Deze les kan gevolgd worden vanaf het 2de leerjaar. De kinderen worden ingedeeld in niveaugroepen. 

Acro voor dansers is een techniek waarbij acrobatiek (turnen) gecombineerd wordt met dans. Je leert elementen als handstand, radslag en flikflak en verwerkt dit in toffe choreografieën. Acrobatiek past in veel dansstijlen, zoals Jazz en Modern. De basis van Acro Jazz zijn kracht, lenigheid, turn- en danstechnieken.

Move Junior en Move Company

Move Junior en Move Company

Dansers die het volledig basispakket volgen kunnen elk jaar auditie doen voor onze Move Company. Daar leren ze verschillende choreografieën aan die we gebruiken voor projecten, optredens en wedstrijden. 

Selectiegroep

Selectiegroep

Deze groep krijgt een intensieve allround opleiding. Dansers die meer willen dan een recreatieve opleiding, of die verder willen in modernere stijlen kunnen hier terecht. De opleiding omvat: klassiek, jazz, modern, pointes, tapdans, acro voor dansers en eventueel musical. 

 

Pre-YBA - 2de kleuter - 3de kleuter en 1ste leerjaar

Pre-YBA - 2de kleuter - 3de kleuter en 1ste leerjaar

Dit is een voorbereidende les voor kinderen die de fysieke capaciteiten hebben om later aan een professionele opleiding te beginnen.

Kinderen worden tijdens een auditie getest op lenigheid, ritme, fysieke mogelijkheden. Gedurende de eerste jaren krijgen ze spelenderwijs les in de basisbeginselen van ballet en acro voor dansers.

Kinderen die daar willen in verder groeien stromen door naar de Youth Ballet Academy. 

Youth Ballet Academy - lager onderwijs

Youth Ballet Academy - lager onderwijs

Onze YBA-opleiding van het lager onderwijs is in 2 niveaugroepen verdeeld. Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar inspringen in de YBA opleiding na een succesvolle auditie. 

Ze krijgen de eerste 3 jaar in het lager onderwijs, 2 uur ballet en 1 uur acro voor dansers per week. Daar worden de basisbegrippen gelegd voor de komende jaren. Discipline, lenigheid, ritme en techniek staan hier centraal. 

Vanaf ongeveer het 3de leerjaar gaan we over naar een 4-tal balletlessen per week gecombineerd met 1 uur jazz, 1 uur tapdans en 1 uur acro voor dansers. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen een doorgedreven opleiding krijgen, en een prima basis opbouwen voor hun latere opleiding in het middelbaar. 

Youth Ballet Academy - middelbaar onderwijs

Youth Ballet Academy - middelbaar onderwijs

De opleiding die de dansers in het lager kregen wordt hier verdergezet. Ze  krijgen meer uren dans in de week en we bereiden de dansers voor om in de loop van hun middelbaar audities te doen voor een opleiding naar keuze. Dit kan zijn voor: klassieke opleiding, modere opleiding, musicalopleiding. Leerlingen stroomden eerder al door naar volgende professionele opleidingen: 

KBA Antwerpen - de Kunsthumaniora Antwerpen - Royal Ballet School Londen - English National Ballet School Londen - HID Antwerpen - Koninklijk Conservatiorium Den Haag - Codarts hogeschool dans Rotterdam - Fontys hogeschool voor kunsten Tilburg - Lucia Martha Amsterdam - Urdang Academy Londen - Laine Theater London 

Progressive Ballet Technique

Progressive Ballet Technique

PBT is een innovatief programma waarbij specifieke balletoefeningen worden gebruikt om leerlingen te trainen. PBT helpt leraren over de hele wereld om hun leerlingen voor te bereiden op de kracht die ze nodig hebben om hun persoonlijke grenzen te verleggen. Het programma helpt bij het voorkomen en herstellen van blessures en verbetert het vermogen van sporters om optimaal te presteren.

Momenteel heeft onze school 2 leerkrachten die het volledige programma van BPT hebben volbracht en het certificaat van level 2 en 3 hebben.

 

"I don’t try to dance better than anyone else. I only try to dance better than myself"

Mikhail Baryshnikov